No matter where you are on life’s journey, you are welcome here. "Gospel of the Blessed God"

Неделна Служба

Sunday Service

Mar 31
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Българска Църква Далас

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт! Надяваме се, че на сайта ни ще намерите полезна информация относно църквата, и това кои сме ние и в какво вярваме. Ние сме българска християнска църква,в областта на Далас и Форт Уърт. Българската общност наброява повече от 1500 души и се разраства непрекъснато. Посещаемостта на богуслуженията не се ограничава само до българи. Превод на английски език е на разположение, така че всеки, който се нуждае от силна християнска църква е добре дошъл. Нашата църква е място, където всички лица и семейства могат да растат и процъфтяват във вяра и да открият Божия план за живота си.

Пастор Александър Лесичков

януари 2006 – декември 2006 – завършва библейски институт “Христос за Нациите” (Christ For The Nations Institute) в Далас, Тексас, със отпусната пълна стипендия и получава Leadership Certificate.

август 2007 – декември 2011 – продължава обучението в университет “Асамблеи на Бога” (Southwestern Assemblies Of God University SAGU) в Waxahachie,TX. Също получава пълна стипендия и засилено изучаване на библейски класове.

юни 2013 – май 2015 – завършва магистърска програма в DBU Dallas Baptist University, Dallas TX.

През тези години на обучение натрупва знание и опит и продължава задълбочено изучаване на Библията.

През януари 2013 година започва редовно посещаване на Българската църква в Carrollton, TX, където активно помага в служение и става част от църквата.

август 2015 – пастор Христо и Соня Христови се преместват в България, призовани да продължат служението си там, и предават църквата на пастор Александър и Ралица Лесичкови.

Александър и Ралица Лесичкови са семейство от декември 2007 и имат двама сина – Дейвид на 6 години и Габриел на 1 година.