Контакти

Адрес

Българска Евангелска Църква – Далас
Пастор: Александар Лесичков
2435 E Hebron Pkwy, Carrollton, TX 75010

Събития

Понеделник: Домашна Група 7:00pm – 8:30pm
Вторник: Домашна Група 7:00pm – 8:30pm
Четвиртък: Молитвено Събрание 7:00pm- 8:30pm
Неделя: Неделна Служба 5:30pm – 7:30pm

Контакти

Запитвания
lesichkovi@gmail.com

Молитвени нужди
lesichkovi@gmail.com


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message