Служения

Домашни Групи

Нашите домашни групи обикновено се формират от десет до петнадесет души, които се срещат всяка седмица в понеделник от 7:00pm и вторник от 7:00pm. В домашните групи се разискват различни  теми от Библията, освен това, има възможност да се задават различни въпроси и да се дискутират неясни неща. Молим се едни за други, както и за разрастване на християнското служение. Домашните  групи са идеално място  за опознаване на вярващите и намиране на начини как да бъдете използвани от Бог.

За повече информация: lesichkovi@gmail.com

Молитвено Събрание

Заповядайте всеки Четвъртък в сградата на църквата от 7:00pm за да се молим заедно, защото днешната църква се нуждае от молитва повече от всичко друго!

Какво трябва да знаем за молитвата: Тя  е от съществено значение за нас като християни. Нашият Създател иска да има лични взаимоотношения с всеки един от нас чрез молитва.

Защо трябва да го знаем: Библията ясно ни показва, че чрез молитва съединена с вяра, Бог може да прости нашите грехове и да разреши нашите проблеми.

Защо трябва да го правя: защото Той е обещал, че когато се молим за неща, които са в съгласие с Неговата воля, Той, ще ни даде онова, което искаме от Него. (1 Йоан 5:14-15).

За повече информация: lesichkovi@gmail.com

Неделно Училище

Децата имат специално място в Божието сърце! Ние вярваме, че Божията воля е в църквата ни да израсне едно благочестиво поколение, научено да обича Исус Христос още от детството си.

Неделно училище в Българската Евангелска Църква в Даллас се състои всяка неделя след хвалението. То помага да се посрещне естествената необходимост на децата да общуват с Бог, да опознаят Исус Христос и да изграждат близки взаимоотношения с Него, както и със своите връстници.

За повече информация: lesichkovi@gmail.com